Kosmiški 6 mėnesiai atradimų, smagaus buvimo ir darbo kartu

Projekto organizatoriai pirmą kartą susirinko 2013 m. gegužės mėnesį. Juos suvedė siekis suteikti jauniems žmonėms galią siekti užsibrėžtų tikslų ir tapti aktyviais ir sąmoningais savo ugdymosi proceso bei visuomenės dalyviais. Norėdami įgyvendinti savo siekį, jie užsibrėžė sukurti besimokančią jaunų žmonių bendruomenę, teikiančią palaikymą ir galimybes tobulėti kiekvienam jos nariui. Tai, kas įvyko jų susitikimų metu, išsivystė į 6 mėnesis trukusią kelionę, kurią sudarė pasirengimo, pagrindinis ir įsivertinimo etapai. Projektą finansavo ES “Veiklaus jaunimo” programa.

 

Pasirengimo etapas

Šiame etape gegužės-birželio mėn. vyko organizatorių susitikimai ir komandos formavimas, darbų ir veiklų planavimas, atsakomybių pasiskirstymas, projekto viešinimas ir dalyvių atranka. Gegužės mėnesis prasidėjo keliais iniciatorių komandos susitikimais, kurių metu pagal strateginius žingsnius buvo kuriama tvari organizacinė struktūra. Pradėję nuo lūkesčių ir priežasčių, dėl kurių prisidedame prie projekto, aptarimo baigėme konkrečių atsakomybių pasiskirstymu ir aiškiu planu tolimesniam įgyvendinimo laikotarpiui. Gegužės pabaigoje – birželio pradžioje vykdėme aktyvų projekto viešinimą mokyklose, socialiniuose tinkluose, viešosiose erdvėse, renginiuose, radijuje, per asmeninės pažintis. Birželio pirmoje pusėje buvo atidarytos internetinės anketos kandidatų registracijai, kuriose jie turėjo papasakoti apie save ir savo pomėgius bei paaiškinti, kodėl nori dalyvauti projekte. Nuo mėnesio vidurio pradėjome gyvus susitikimus su kandidatais ir jų atranka. Per interviu su mentoriais aiškinomės jų žinias, įgūdžius ir nuostatas, susijusias su mentoriavimu bei jų motyvaciją, o susitikimuose su mokiniais siekėme daugiau sužinoti apie juos pačius, kokie yra jų poreikiai, ko jiems trūksta mokykloje ir kokia jų dalyvavimo motyvacija. Pasirengimo etapas baigėsi su dalyvių atrankos pabaiga, kuomet organizatorių komanda atrinko net 45 mentorius ir virš 45 mokinių, kurie atitiko numatytus kriterijus.

 

Pagrindinis etapas

Šio etapo metu birželio-spalio mėn. vyko pagrindinės projekto veiklos: bendri susitikimai ir mokymai, būreliai, susitikimai neformaliose aplinkose, renginiai, individualūs mentorių ir mokinių susitikimai. Organizatoriai taip pat vykdė projekto viešinimą, dirbo su internetinio tinklalapio ir virtualios mokymosi platformos parengimu, derino teisinius dalykus, susitiko ir palaikė ryšį su grupės konsultantu.

Birželio pabaigoje ir liepos pradžioje turėjome dvejus atskirus parengiamuosius susitikimus: dviejų dienų renginys mentoriams ir dviejų dienų renginys mokiniams. Mentorių susitikimo pagrindinės intencijos buvo: suteikti mentoriams bazinių žinių ir įgūdžių, reikalingų sėkmingam darbui su moksleiviais ir įsitraukimui į projektą; sukurti kartu kuriančią ir besimokančią mentorių bendruomenę. Susitikimas buvo pravestas, naudojant dalyvaujančiosios lyderystės metodiką (angl. “The Art of Participatory Leadership”). Pasitelkę Otto Scharmerio teoriją U (angl. “Theory U”), per dvi dienas su dalyviais perėjome šiuos žingsnius: susipažinimas ir išsipasakojimas, gilinimasis į bendrą kontekstą ir įsiklausymas į kitus; savo rolės projekte išsigryninimas ir darbo gairių sudarymas (remiantis kviestinių svečių pasakojimais apie savo mentoriavimo ar darbo su jaunimu patirtį); asmeninis indėlis ir tikslai bei bendrų iniciatyvų su kitais mentoriais kūrimas. Mokymuose naudojome neformalius metodus, tokius kaip ratas (angl. “Circle practice”), Pasaulio kavinė (angl. “World cafe”), kolektyvinis istorijų pasakojimas (angl. “Collective storytelling”) ir atvira erdvė (angl. “Open space”). Mokinių susitikimą suorganizavome remdamiesi tais pačiais principais. Renginiu siekėme: suteikti mokiniams žinių ir įgūdžių, reikalingų sėkmingam įsitraukimui į projektą; sukurti kartu kuriančią ir besimokančią mokinių bendruomenę. Remdamiesi teorija U ir dalyvaujančiosios lyderystės metodika, perėjome panašius žingsius, kaip ir su mentoriais:  susipažinimas ir išsipasakojimas, gilinimasis į bendrą kontekstą ir įsiklausymas į kitus, savo rolės projekte išsigryninimas ir sėkmingo dalyvio darbo gairių sudarymas (remiantis kviestinių svečių sėkmės istorijomis); asmeninis indėlis ir tikslai bei bendrų iniciatyvų su kitais mokiniais kūrimas. Siekdami sutvirtinti dalyvių tarpusavio ryšį ir suformuoti gebančią drauge dirbti ir kurti bendruomenę, taip pat naudojome įvairius „ledų pralaužimo“ ir komandos formavimo žaidimus ir užduotis. Į mentorių susitikimą pasikvietėme „Bodywork“ (bendravimo per prisilietimą formos) specialistus, o mokiniams pravedėme šokių sesiją su profesionaliais Lindyhop’o šokių treneriais.

Liepos mėnesį suorganizavome tris kelių valandų bendrus susitikimus mokiniams ir mentoriams. Prieš juos kruopščiai suskirstėme mokinius ir mentorius į galimas poras pagal interesų sritis, karjeros kryptis ir charakterio bruožus. Pasirinkome tokį renginių formatą, kuris leistų į tas pačias grupes paskirstytiems dalyviams geriau susipažinti tarpusavyje bei duoti grįžtamąjį ryšį organizatoriams. Per pirmąjį susitikimą sukvietėme verslo ir meninių krypčių dalyvius. Jiems suorganizavome orientacines varžybas Vilniaus mieste su įvairiomis užduotimis ir kliūtimis, kurias dalyviai turėjo įveikti paskirstytomis komandomis. Antrasis susitikimas buvo skirtas dalyviams, kurie sieja savo karjerą su tiksliųjų, socialinių ar gamtos mokslų sritimis. Parengėme jiems simuliaciją “Pasaulio bankas” – realios pasaulinės ekonomikos simuliaciją, kurios metu tikrinome ir ugdėme dalyvių gebėjimą dirbti komandoje, valdyti ir planuoti resursus, bei drauge efektyviai siekti bendro tikslo. Trečiajame susitikime dalyvavo visi tie, kas negalėjo dalyvauti pirmuose dviejuose susitikimuose. Susitikimas vyko miesto parke. Mentoriai ir mokiniai susipažino su vieni kitais žaisdami įvairius stalo bei savo pasiūlytus „ledų pralaužimo“ žaidimus. Šie žaidimai padėjo dalyviams ugdytis savo socialinius gebėjimus bei pasitikėjimą savimi. Po bendrų susitikimų organizatoriai surinko dalyvių atsiliepimus ir patvirtinimus dėl paskirstytų porų. Rugpjūčio pradžioje jau buvo žinomos galutinės dalyvių poros, apie kurias visi buvo informuoti asmeniškai. Tai žymėjo individualaus bendravimo pradžią.

Rugpjūčio-rugsėjo mėnesiais toliau vyko įvairūs bendri renginiai, individualūs porų susitikimai ir dalyvių iniciatyvos (jogos būrelis, improvizacijos būrelis, žygiai, protų kovos, kovos menai, foto būrelis). Organizatoriai rūpinosi, kaip sekasi dalyviams, suteikė paramą organizuojant renginius ir dirbant porose. Tuo pat metu rūpinomės virtualios platformos kūrimu ir projekto viešinimu bei skyrėme laiko savo paties asmeniniam tobulėjimui, susijusiam su projekto vykdymo veiklomis.

Rugsėjį įvyko bendras visų projekto dalyvių vidurinio vertinimo susitikimas Anupriškėse esančiame “TonyResort” poilsio ir pramogų parke. Tarp pagrindinių renginio tikslų buvo: gauti grįžtamąjį ryšį iš dalyvių apie tai, kaip projekto organizatoriams pavyksta įgyvendinti projektą; įsivertinti savo pasiekimus projekte; sustiprinti bendruomenės ryšius bei užmotyvuoti ir įgalinti dalyvius toliau siekti savo tikslų ir įgyvendinti savo idėjas. Susitikimas, kaip ir parengiamieji susitikimai, vyko taikant dalyvaujančiosios lyderystės principus: dalyviai išsikalbėjo apie tai, kaip jiems sekasi mokykloje ir projektinėse veiklose; grupelėse po tris (angl. “Appreciative triads”) pasidalino savo pozityviąja patirtimi apie įsimintiniausius momentus, kada jie išmoko naujų dalykų ir patobulėjo; žymėjo bendrame kolektyviniame žemėlapyje (angl. “Collective harvest”) savo įsimintiniausias patirtis projekte; didesnėse grupėse giliau pažvelgė į savo patirtis; atsakė į organizatorių pateiktus klausimus apie projektą; dalinosi iniciatyvų idėjomis, kartu vystė jas ir telkėsi į iniciatyvines komandas. Renginį vainikavo laipiojimas nuotykių parke, kuris dalyviams suteikė galimybę išbandyti savo jėgas ekstremalioje situacijoje, įveikti savo baimes ir taip įgauti daugiau pasitikėjimo savimi.

 

Įvertinimo (baigiamasis) etapas

Šis etapas vyko spalio pabaigoje – lapkričio pradžioje. Dalyviai buvo pakviesti į bendrą dviejų dienų baigiamojo vertinimo susirinkimą, kurio pagrindinės intencijos buvo: įsivertinti asmeninius ir bendrus pasiekimus; aptarti tolimesnes projekto veiklas ir plėtros galimybes; įgalinti dalyvius toliau siekti savo tikslų ir vykdyti bendras iniciatyvas po programos “Veiklus jaunimas” finansuojamo etapo pabaigos. Pirmąją dieną dalyviai: rate aptarė pasiekimus; kiekvienas asmeniškai įsivertino savo gebėjimus, žinias, tai, ką norėtų patobulinti ir ką norėtų patobulinti, ir išsikėlė naujus tikslus; Pasaulio kavinėje aptarė tai, kas veikia projekte ir ko galėtų būti daugiau, pasidalino idėjomis, kaip būtų galima projektą vystyti toliau; Atviroje erdvėje vystė savo bendras iniciatyvas (būrelius). Antrąją dieną dalyviai žaidė komandos formavimo žaidimą “Rube Goldberg machine”, kurio esmė – padaryti paprastą veiksmą atliekamą kuo sudėtingiau. Dalyviai, dirbdami komandose, turėjo sukurti tokį mechanizmą, kuris sėkmingai paleistų raketą į Mėnulį. Šiame žaidime buvo svarbu ne tiek pats įgyvendinimas, bet refleksija, kurioje pasidalino savo įžvalgomis ir pastabomis apie užduoties atilikimą, darbą kartu, ką galima būtų pritaikyti gyvenime.

Lapkričio pradžioje vyko organizatorių baigiamasis susitikimas, kuriame, padedami grupės konsultanto, komandos nariai peržvelgė projekto įgyvendinimo laikotarpiu vykusias veiklas ir faktus, aptarė, kaip jiems sekėsi įgyvendinti užsibrėžtus tikslus, pasidalino mintimis, kas veikė, kas neveikė, kokios grėsmės kilo, kokios galimybės atsivėrė. Taip pat aptarėme tolimesnius veiksmus dėl ataskaitos rašymo, projekto viešinimo, rezultatų sklaidos ir ateities perspektyvų.

Po galutinio įsivertinimo buvo padaryta išvada, kad pagrindinius tikslus pavyko įgyvendinti. Per 6 bendro darbo kartu mėnesius susikūrė aktyvi jaunų žmonių bendruomenė, dalyviai įgavo pasitikėjimo savimi, patys kūrė iniciatyvas, organizavo projekto veiklas bei tapo labiau motyvuoti siekti ir daryti, o mentoriai perdavė savo gyvenimišką/praktinę patirtį mokiniams. Didžiausias projekto pasiekimas yra tai, kad dalyviai ir toliau bendrauja poromis, renkasi į pačių inicijuotus renginius ir kartu kuria bendrą projekto ateities viziją.